Zo bepaal je via welk medium je het best kan adverteren

Zo bepaal je via welk medium je het best kan adverteren

Niet zo lang terug was het heel eenvoudig om via de media je product of dienst onder de aandacht van je doelgroep te brengen. Je kon kiezen tussen:
– radio spotjes die gedurende de dag werden uitgezonden op een met het radiostation afgesproken tijdstip;
– flipkaarten of korte filmpjes die in het advertentieblok van een televisiekanaal werden mee geprogrammeerd; en
– een advertentieblok in een dag- of weekblad gericht op degenen die het nieuws liever zelf lazen.
Het internet bracht daar verandering in. Echter kleven er zowel voor- als nadelen aan het gebruiken van elk van deze communicatievormen die je als richtsnoer kan gebruiken bij het kiezen voor een medium ten behoeve van je marketingstrategie. Welke dat zijn, vertel ik je dit artikel.

Het internet veranderde alles

De tijd dat we met het gehele gezin naar de radio luisterde of naar de televisie keken, behoort al een aantal jaren tot het verleden. Het betreft een periode waarin het hebben van een van deze twee toestellen, die voornamelijk voor het overbrengen van informatie aan de massa werden gebruikt, een bijzonderheid was. De programmering van radio- en televisiebedrijven was er tevens opgericht hun fans te entertainen ter verkrijging van een zo groot en breed mogelijke luister-en kijkdichtheid. Hoe bekender het stadion of het programma, hoe aantrekkelijker het voor bedrijven werd om er te adverteren, een programma te sponsoren of zendtijd te kopen. Men had immers de garantie dat hun boodschap door een grote groep gehoord of gezien werd, hetgeen te merken was aan hun omzet.
Innovatieve ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatie technologie leidden tot de digitalisering van informatie, hetgeen ook voor de opkomst van het internet als massacommunicatiemiddel, zorgde. Onze onderlinge communicatie is door de haast onbeperkte mogelijkheden van dit medium, thans niet alleen dynamischer maar ook directer. Echter zullen de radio en televisie voor tal van mensen hun charmes altijd blijven behouden.Dit zorgt ervoor dat je bij het uitstippelen van een marketingstrategie voor je bedrijf rekening zal moeten houden met:
– het waarom van je product of dienst: d.w.z. de reden waarom je het op de markt brengt;
– je doelgroep: het antwoord op de vraag voor wie je product of dienst bestemd is; en
– de boodschap die je overbrengen wilt.
Door deze zaken voor je zelf vast te stellen, wordt het gemakkelijk om te bepalen bij welk medium je het best kan adverteren. Om je daarbij te helpen lees je in de volgende alinea’s over de voor- en nadelen van het verspreiden van je boodschap via deze drie communicatiekanalen. Zulks aan de hand van de hierboven genoemde punten.

 

Voor- en nadelen radioreclame

Indien je een product of dienst hebt dat zich gemakkelijk laat beschrijven, dan is het maken van reclame op de radio een goeie keuze. Je creëert via je audioadvertentie dan een bepaald beeld of een bepaalde sfeer bij de luisteraars met je product of dienst als middelpunt. Bij de radio bereik je vooral oudere luisteraars, mits je je niet richt op radiostations die de jongere generatie tot doelgroep hebben. Aangezien er ook radiostations zijn die gericht zijn op een bepaalde regio of etnische groepering uit de samenleving, kan je van te voren bepalen in welke mate je radioreclame via dergelijke zenders, gehoord zal worden door je doelgroep. Voor het verwerven van naamsbekendheid binnen de door jou beoogde groep is de radio dus ideaal.
Dit medium is niet geschikt voor je matketingdoelen indien je:
– de generatie jonger dan 35 jaar wilt bereiken;
– binnen een korte tijd een uitgebreid overzicht van je product of dienst wenst te geven;
– je snel resultaten wenst te zien: je zal je boodschap namelijk een aantal keren moeten laten herhalen om de aandacht van de luisteraars te trekken en ze ertoe te bewegen om bijvoorbeeld je contactgegevens ergens te noteren;
– je bent afhankelijk van de programmering van het station;
– Een ander nadeel van radio boodschappen is, is dat je boodschap ook visueel ingestelde luisteraars niet goed of niet volledig bereikt.

 

Voor- en nadelen reclame via de televisie

Indien je je boodschap in de vorm van een kort filmpje opneemt, is de televisie een geschikt medium om je doelgroep te bereiken. Ook bij dit medium geldt dat de kijkers veelal in de oudere generatie zitten. Tevens kan je ook hier kijken in hoeverre je doelgroep en dat van het televisiestation, overeenkomen. Met een filmpje of flipkaart bereik je ook visueel ingestelde kijkers, terwijl deze beelden tevens een leuke manier zijn om de aandacht op je product of dienst te vestigen.
Net als bij de radio ben je ook bij dit medium:
– afhankelijk van de programmering en het beleid van het desbetreffende televisiestation;
– Ook bereik je de jongere generatie minder snel met een televiesieadvertentie, tenzij het vertoond wordt tijdens voor deze doelgroep bestemde programma’s; en
– zal je er voor moeten waken dat je met de associaties die je met je visuele beelden schept, geen groepen tegen de schenen schopt.

Voor- en nadelen van het asverteren op internet

De beperkingen die je hebt bij het adverteren via de radio en televisie, worden opgeheven door de vele mogelijkheden die het internet aan je biedt om je doelgroep te bereiken.
Je kan afhankelijk van je product en doelgroep een website samenstellen waarin je podcast mogelijkheden incorporeert. Dit zal je instaat stellen om audio reclame spotjes, te broadcasten.
Videoadvertenties kan je op verschillende website pagina’s toegankelijk maken voor je doelgroep terwijl je ook de mogelijkheid hebt om ze in je feed op social media als Facebook en Instagram, te posten.
Je doelgroep kan je met dit medium zo ruim of beperkt maken als je zelf wilt, omdat alle leeftijden er gebruik van maken en alle lagen van de samenleving er in vertegenwoordigd zijn.
Behalve op je eigen website biedt het internet ook tal van in webadvertenties gespecialiseerd platformen aan, via welke je al dan niet tegen een bepaalde vergoeding je product kan promoten.

In de grote mate aan vrijheid die je hebt, schuilt echter ook het gevaar dat je;
– door de bomen het bos niet meer ziet;
– onbedoeld de grens van de vrije meningsuiting overschrijdt;
– anderen je advertentie opmaak misbruiken (denk aan het verspreiden van spamberichten); en
– je uit het oog verliest dat een deel van je doelgroep misschien niet in het internet geïnteresseerd is en daardoor dus niet bereikt wordt.

Je merkt dus dat elk van de besproken mediavormen zowel min- als pluspunten heeft. Het hangt echt van de tijd waarbinnen je je matketingdoelen wilt bereiken af, of je een radioreclame, een televisie advertentie of een advertentie via internet gebruiken het meest geschikt acht. Je kan ons echter altijd voor vrijblijvende adviezen daaromtrent contacteren. Wij zijn je graag van dienst.

Reacties zijn gesloten.